offices

RESPONSIBILITIES

  • Create the sound effects, mix or compose the background music for 3D videos, TVC…

REQUIREMENTS

  • Having a good sense of music.
  • Experience in sound design for similar products.
  • High responsibility, to ensure the progress and quality.

Email with CV/Portfolio attached send to [email protected] with [FL-SoundDesigner]Name in subject.

 
 

Title

 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Thiết kế hiệu ứng âm thanh, mix hoặc sáng tác nhạc nền cho video clip 3D, phim quảng cáo.

YÊU CẦU

  • Có cảm thụ âm nhạc tốt.
  • Có kinh nghiệm thiết kế nhạc cho các sản phẩm tương tự.
  • Tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Mail gửi với cấu trúc [FL-SoundDesigner]Họ và tên , đính kèm CV/Portfolio vào: [email protected]